Choicely asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Choicely Ltd.
Y-tunnus 25620708

Osoite:
Mikonkatu 17
00100 Helsinki
Puhelin:
Sähköposti: info@choicely.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kaius Meskanen
Sähköposti: kaius@choicely.com

Rekisterin nimi

Choicely Ltd. asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan tietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • Asiakastapahtumien varmentaminen
  • Tilastointi ja analysointi
  • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi
Sukupuoli
Ikä
Lokaatio
Intressit
Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja kielloista

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn itsensä antamat/päivittämät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity on sen erikseen hyväksynyt. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus.

Choicely vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.